อ.อ.ป.มอบรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Knock down Funiture” พร้อมร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องฝึกอบรม อาคารสำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา