ชป.แจงกรณีเปิดปตร.คลองท่าแนะ พร้อมเฝ้าระวังน้ำในคลองลำล้น ไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพัทลุง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้เกิดฝนตกหนัก วัดปริมาณฝนสะสมได้ 160 มิลลิเมตร ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ 2 อำเภอ คือ อ.ควนขนุน บริเวณหน้าตลาดเทศบาลควนขนุน ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 10 – 15 เซนติเมตร และ อ.ศรีบรรพต บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านเขาปู่

จากสภาพฝนที่ตกในพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าในลำคลองสายหลักต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบัน(19 ธ.ค. 61 เวลา 12.00 น. ) สถานการณ์น้ำในคลองท่าแนะ ที่สถานี X.276 บ้านเขาปู่ อ.ศรีบรรพต อยู่ที่ระดับ 52.44 เมตร(รทก.) ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้ว(ระดับน้ำสูงสุดไหลผ่านเมื่อเวลา 04.00 น.ที่ผ่านมา สูงกว่าตลิ่ง 68 เซนติเมตร) ส่วนที่สถานี X.277  บ้านพิกุลทอง อ.ควนขนุน ระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งประมาณ 28 เซนติเมตร เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขต อ.ควนขนุน สูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แนวโน้มระดับน้ำในคลองท่าแนะเริ่มลดลงแล้ว ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเลในลำดับต่อไป

“สำหรับกรณีของฝายท่าแนะ ที่มีการเปิดประตูเร่งระบายน้ำถึง 3 บาน ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่ารอบก่อน นั้น ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การบริหารจัดการน้ำและการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำคลองท่าแนะ อยู่ภายใต้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ(เปิด-ปิด)ประตูระบายน้ำคลองท่าแนะ โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วยฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตัดสินใจ ซึ่งได้มีการแจ้งเตือนประชาชนก่อนหน้านี้ที่จะทำการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 บาน เนื่องจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลหลากจากทางตอนบนลงสู่ประตูระบายน้ำดังกล่าว หากไม่ยกบานประตูขึ้น จะทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นข้ามทางระบายน้ำล้น ก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ซึ่งมีโอกาสที่น้ำจะกัดเซาะหรือทำลายอาคารชลประทานให้เกิดความเสียหายได้ ในขณะเดียวกันการเปิดบานประตูระบายน้ำ จะทำให้ควบคุมปริมาณน้ำหรือลดความแรงของน้ำที่จะไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างได้ เป็นการชะลอปริมาณน้ำไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปสร้างความเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้” รองอธิบดีฯ กล่าวชี้แจง

ส่วนสถานการณ์น้ำในคลองลำจนถึงคลองท่าแค บริเวณสถานี X.170 บ้านคลองลำ อ.ศรีนครินทร์ ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 18 เซนติเมตร และที่สถานี X.68 บ้านท่าแค อ.เมืองพัทลุง ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 16 เซนติเมตร ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองลำ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจในเขตตัวเมืองพัทลุง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้านี้ 5 เครื่อง ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองพัทลุง และเขตเทศบาลควนขนุน และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไว้ 10 เครื่อง บริเวณคลองปากประ ตำบลพนางตุง ซึ่งโครงการชลประทานพัทลุง ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง วางแผนบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบหรือกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด รวมไปถึงการจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

         ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

กรมชลประทาน