สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 : รับตรงอิสระ

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี รอบ 4 : รับตรงอิสระ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยเปิดรับสมัครผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th เท่านั้น

สำหรับช่องทางชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร – 12 มิถุนายน 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบให้ติดตาม วัน เวลา สถานที่ ในการสอบได้ทาง www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741 -4 ต่อ 8551, 8221, 8211 หรือ 0 9892 86394 E-mail : registrar@catc.or.th