กพร. ร่วมแจกของขวัญปีใหม่ เอาใจปชช. จัดช่างประชารัฐ บริการ

มว.แรงงาน รวม 5 เสือ มอบ 5 สุข เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ภายใต้แนวคิด ให้คนไทยสุขสันต์ จากใจกระทรวงแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกาศมอบของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้างและประชาชนทั่วไป มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการ ภายใต้แนวคิด “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงแรงงาน 2562” ประกอบด้วย (1) สุขจิต ขยายสิทธิลูกจ้าง (2) สุขใจ ช่างประชารัฐในชุมชน (3) สุขสบาย รักษาได้ทุกโรงพยาบาล (4) สุขล้น คนไทยมีงานทำ  (5) สุขหรรษา พัฒนาทักษะออนไลน์ หวังให้พี่น้องประชาชนสุขกาย สบายใจ เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาล

ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่จากใจ กพร. มี 2 สุขคือ สุขใจ ช่างประชารัฐในชุมชน และสุขหรรษา พัฒนาทักษะออนไลน์  สำหรับสุขใจ ช่างประชารัฐในชุมชน เป็นการให้บริการด้านช่างฝีมือ เช่น ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างประปาและสุขภัณฑ์ ช่างปูกระเบื้อง ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ช่างทาสีอาคาร ช่างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งมีช่างประชารัฐกว่า 14,000 คน ใน 81,962 ชุมชน เพื่อบริการประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถค้นหาชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำหรับเรียกใช้บริการช่างประชารัฐได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ www.dsd.go.th เลือกเมนู “ร้านช่างประชารัฐ” ซึ่งช่างเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรม หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญและมีความปลอดภัยในการทำงาน คุ้มค่าต่อการจ้างอย่างแน่นอน

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ของขวัญอีกชิ้นหนึ่งคือ สุขหรรษา พัฒนาทักษะออนไลน์  เป็นอีกบริการหนึ่งที่มอบให้กับกำลังแรงงานที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปฝึกอบรม สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีเมนูฝึกอบรม จำนวน 15 สาขาอาชีพ อาทิ การฝึกด้านภาษา มีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี  นอกจากนี้ยังมีสาขาด้านอาหาร สาขาอาชีพอิสระ สำหรับสาขาด้านช่าง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างยนต์ เป็นการศึกษาเบื้องต้น แล้วไปฝึกปฏิบัติต่อกับหน่วยงานของกพร. ในสถานศึกษาหรือในสถานประกอบกิจการ ขึ้นอยู่กับผู้ฝึกว่าเป็นแรงงานทั่วไป นักศึกษาหรือทำงานในสถานประกอบกิจการ  โดยเข้าเว็บไซต์ www.dsd.go.th เลือกเมนู ฝึกทักษะออนไลน์ (online Training)  ดูง่าย ปฏิบัติตามได้สะดวก นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมกว่า 636,000 ครั้ง

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการฝึกทักษะฝีมือกับ กพร.  สามารถสมัครผ่าน on line ได้ด้วย โดยเข้าเว็ปไซต์ www.dsd.go.th เลือกเมนู สมัครฝึกอบรม ซึ่งท่านสามารถดูสาขาที่เปิดฝึกในแต่ละจังหวัด วันเวลาที่ฝึก เลือกสาขาตามที่ต้องการและสมัครฝึกผ่านออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ

“กิจกรรมดีๆ ยังมีอีกนั่นคือ การให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ ฟรี ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561- 2 มกราคม 2562 บนถนนสายหลัก บริการโดยสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1506 กด 4 อธิบดี กพร. กล่าว