นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.หนองคาย มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลให้ประชาชน

วันที่ 18 ธค. 61 เวลา 09.15 น. นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.หนองคาย กล่าวรายงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับอีกหลายภาคส่วน เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน และเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย จากนั้นประธานและคณะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจรักษาโรค คัดกรองสายตา ภาวะซึมเศร้า และ ทันตกรรม  พร้อมแนะนำด้านอาชีพ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดยจะจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม 9 อำเภอ ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ธค.61-29 มค .62 ต่อไป