พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) AP-114 และ HP-50

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 114 (AP-114) จำนวนทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น ทุนจากสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จำนวน 12 คน ทุนจากกองบินตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 12 คน และศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ 50 (HP-50) จำนวนทั้งหมด 6 คน แบ่งเป็น ทุนจากกองบินตำรวจ จำนวน 3 คน และ  ทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์