รฟม. แจ้งยกเลิกจุดกลับรถ (เดิม) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณอาคารโมเดิร์นฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

รฟม. แจ้งยกเลิกจุดกลับรถ (เดิม) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณอาคารโมเดิร์นฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องยกเลิกจุดกลับรถ (เดิม) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณอาคารโมเดิร์นฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ โดยให้ผู้ใช้เส้นทางทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ใช้จุดกลับรถ (ใหม่) บริเวณสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทดแทน

การดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวน โดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด: @mrtyellowline