ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประปาที่แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ ซอยลาดพร้าว 85 ถนนลาดพร้าว เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันนี้ (วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ซอยรามคำแหง 53 ซอยรามคำแหง 43/1
  • ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 77 ถึงซอยลาดพร้าว 87
  • ถนนลาดพร้าว ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 100 ถึงซอยลาดพร้าว 118

นอกจากนี้ ในคืนวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องตรวจสอบจุดรั่วท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ถึงสะพานพระนั่งเกล้า โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนรัตนาธิเบศร์ ฝั่งทิศใต้ ตั้งแต่แยกถนนกาญจณาภิเษก ถึงสะพานพระนั่งเกล้า
  • ถนนรัตนาธิเบศร์ ฝั่งเหนือ ตั้งแต่เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ถึงสะพานพระนั่งเกล้า
  • ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่สามแยกการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ ถึงหมู่บ้านอักษรา
  • ถนนราชพฤกษ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองอ้อมนนท์
  • ซอยไทรม้า ซอยท่าอิฐ
  • ถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งเซ็นทรัล) ตั้งแต่เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ถึงถนนบางกรวย-ไทรน้อย
  • ถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งตลาดบางใหญ่ซิตี้) ตั้งแต่ตลาดบางใหญ่ซิตี้ ถึงคลองบางไผ่

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

การประปานครหลวง