“บิ๊กอู๋”จัดให้คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน แถลงข่าว“คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน”มอบของขวัญปีใหม่ 5 ชิ้น แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าว “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน” เพื่อมอบของขวัญให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้างและประชาชน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า สำหรับของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานจะมอบให้ทุกคนในปี 2562 มีจำนวน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน” ประกอบด้วย ชิ้นที่ 1 สุขจิต…ขยายความคุ้มครอง จากเดิมคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการจำนวน 10.5 ล้านคน ฉบับใหม่จะขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ลูกจ้างของสมาคมมูลนิธิ องค์กรต่างประเทศกว่า 1 ล้านคน มีผู้ได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 11.5 ล้านคน ชิ้นที่ 2 สุขใจ…ช่างประชารัฐในชุมชน กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ เตรียมช่างสาขาช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ ช่างซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างปูกระเบื้องกว่า 14,000 คน ใน 81,962 ชุมชน บริการในราคาย่อมเยาเป็นกันเอง สามารถติดต่อโดยคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือสแกน QR Code เพื่อสแกนหาช่างประชารัฐใกล้บ้าน ชิ้นที่ 3 สุขสบาย…รักษาได้ทุกโรงพยาบาล ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวนกว่า 13 ล้านคน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤต เพียงพกบัตรประชาชนใบเดียว สามารถใช้สิทธิรักษาได้ทุกโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ภายใน 72 ชั่วโมงแรก และบริการตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการทั่วประเทศ ชิ้นที่ 4 สุขล้น…คนไทยมีงานทำ เตรียมตำแหน่งงานว่าง 95,000 อัตรา ในประเทศกว่า 50,000 อัตรา ต่างประเทศกว่า 45,000 อัตรา อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน นิวซีแลนด์ อิสราเอล มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น มีช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่างประเทศ มีสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สมัครผ่านตู้งาน (Job Box) 500 ตู้ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการหางาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ต้องการหางานทำสามารถใช้บริการค้นหางานทำ ค้นหาตำแหน่งงานว่างและจับคู่งานแบบ Real Time โมบายแอพพลิเคชั่นค้นหาตำแหน่งงานว่างในต่างประเทศ (TOEA Application) และ Line Job ชิ้นที่ 5 สุขหรรษา…พัฒนาทักษะออนไลน์เรียนรู้ผ่าน You Tube กว่า 174 เรื่อง อาทิ หลักสูตรช่างซ่อมรถยนต์ ซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ เรียนทำอาหารไทย 10 เมนูยอดนิยม เป็นต้น และสมัครอบรมพัฒนาทักษะ 4.0 กว่า 286 หลักสูตรรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

“กระทรวงแรงงานขอมอบของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และประชาชนทุกคน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน เข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชีวิตตลอดไป” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด

ภายในงานยังมีบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ได้จัดบุคลากร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ประมาณ 25 คน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ โดยมีรถเอ็กซเรย์ เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจ ห้องปฏิบัติการ รถโมบายเอ็กซเรย์ เพื่อตรวจผู้ประกันตนประมาณ 100 คนจากสถานประกอบการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 และสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 6 กิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพ ได้แก่ การซักประวัติตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสายตา คัดกรองการได้ยิน ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ น้ำตาลในเลือด เอ็กซเรย์ทรวงอกโดยรถโมบายเคลื่อนที่ ตรวจมะเร็งปากมดลูก คัดกรองมะเร็งเต้านม พบแพทย์ รับฟังผลและให้คำแนะนำเบื้องต้น เป็นต้น