อาชีวะ เตรียมความพร้อมจัดงาน “วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” และ “อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2562 แก่ประชาชนทั่วประเทศ และจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมความพร้อมการจัดงาน “วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” และ งาน “อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” โดยกิจกรรมแรก สอศ. ได้เข้าร่วมกิจกรรม Dream Run” วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชมรมครู-ผู้ปกครอง นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำาเสมอ อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเดิน – วิ่ง รวมไปถึงจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของชมรมครูผู้ปกครอง สานฝันการกีฬา และสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาในระหว่างกำลังศึกษาและศึกษาต่อเนื่อง และได้รับเกียรติจาก พลเอกสุเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบถ้วยเกียรติยศ OVERALL ชาย 1 รางวัล และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบถ้วยเกียรติยศ OVERALL หญิง 1 รางวัล โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “Dream Run วิ่งสานฝันการศึกษา สู่ชายแดนใต้” 350 บาท ซึ่งจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึก และทุกค่าสมัคร 50 บาท จะมอบให้ชมรมครู-ผู้ปกครอง นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งคาดว่าจะมีนักวิ่งของ สอศ. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน และในภาพรวมกว่า 5,000 คน ซึ่งสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศปบ.จชต. โทรศัพท์ หมายเลข 074-420-360, 074-332-123 / Facebook : 5K DREAM RUN และhttp://moe-south.org/home/?p=168912

เลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สอศ. ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นคืองาน “อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” จัดขึ้นเพื่อส่งความสุขและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ประชาชนทั่วประเทศและในจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีพิธีเปิดงาน“อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ภายในงานจัด ให้มีกิจกรรม อาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2562 นิทรรศการ Open house แนะแนวการเรียนอาชีวศึกษา ตลาดนัดแรงงาน นิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นิทรรศการหุ่นยนต์ นิทรรศการความร่วมมือกับภาคเอกชน 108 อาชีพกับผ้าบาติก และอบรมวิชาชีพระยะสั้น เป็นต้น โดยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนได้เกิดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ สอศ. จัดขึ้น โดยมุ่งหวังว่าจะให้ประชาชนได้รับความสุข เกิดการมีส่วนร่วมกันในสังคม และยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมอาชีพหรือการอบรมอาชีพระยะสั้นนำไปใช้ประโยชน์ในประกอบอาชีพหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.