สธ.วีดีโอทางไกล สั่งการ สสจ.เป้าหมาย 63 จังหวัด เร่งค้นหานำผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนบำบัด

กระทรวงสาธารณสุข เร่งค้นหานำผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่เป้าหมาย 63 จังหวัด 288 อำเภอ 526 ตำบล คาดช่วง 3 เดือนจะมีเป้าหมายเข้ารับการฟื้นฟูประมาณ 14,000 คน

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอทางไกลกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 63 จังหวัด  เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ว่า ได้ทำความเข้าใจ สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามนโยบาย โดยในระยะ 3 เดือนนี้ ให้เร่งค้นหา และคัดกรองนำผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการใช้ชุมชนเป็นฐาน(Community Based Treatment and Care) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเป้าหมาย 63 จังหวัด 288 อำเภอ 526 ตำบล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปปส. และหน่วยงานด้านความมั่นคงมีข้อมูลว่ามีผู้ใช้และเสพประมาณ 14,000 คน

นายแพทย์พิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยบริการรองรับการบำบัดผู้เสพ/ผู้ติดยา หลายระดับทั้งในชุมชนโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ที่ดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรง โดยขึ้นกับระดับความรุนแรงของการเสพติด โดยประชาชนที่มีญาติบุคคลใกล้ชิดที่ต้องการเข้ารับการบำบัดโดยความสมัครใจ สามารถแจ้งเข้ารับการบำบัดฟรีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งนี้การสมัครใจบำบัดถือว่าไม่มีความผิด โดยผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการดูแลเหมือนผู้ป่วยทั่วไป

“ฝากถึงพี่น้องประชาชน ให้เข้าใจว่าผู้เสพยาคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเกิดจากหลายปัจจัยไม่ใช่แค่ใช้ยาอย่างเดียวเท่านั้น ยังเกิดจากภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ โดยการช่วยกันดูแลเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะบุคคลเหล่านี้ต้องการกำลังใจ เมื่อได้รับการบำบัดเสร็จก็จะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตในสังคมเหมือนคนปกติทั่วไปและทำประโยชน์ให้สังคมได้ต่อไป โดยสังคมต้องให้โอกาส เหมือนเขาเป็นญาติเรา”นายแพทย์พิศิษฐ์ กล่าว