ขอแสดงความยินดีกับสถาบันการบินพลเรือน ในการรับมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลการเป็นสมาชิกประเภท Full Member ในโครงการ TRAINAIR PLUS จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นวาระที่ 3

พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ  ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปร่วมงาน ICAO 5th Global Aviation Training and TRAINAIR PLUS Symposium  ณ Qatar National Convention Centre  กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2561 และจากการผ่านการตรวจประเมินสามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกประเภท Full Member ในโครงการ   TRAINAIR PLUS  จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน จึงได้รับมอบใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลการเป็นสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS  จาก Mr.Meshesha  Belayneh, Deputy Director, Technical Cooperation Bureau and Chief, Global Aviation Training Office, ICAO  โดยมีคณะผู้บริหารจาก ICAO   Mr. Hervé Touron, Manager, Training Assessments and Consulting Unit, Global Aviation Training Office, Office of the Secretary General ICAO และ Professor Dr. Paul Bates, Head of Aviation and Logistics, University of Southern Queensland, Additional Assessor  และ  Mr. Fernando Marrero de Arms, ICAO Expert/Validator  พร้อมผู้บริหารจาก สบพ. ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นผลให้ สบพ. สามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกประเภท Full Member โครงการ TRAINAIR PLUS จาก ICAO ได้เป็นวาระที่ 3 และเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานขึ้นเป็น Regional Training Centre of Excellence (RTCE)

นับเป็นเรื่องน่ายินดีและนำความภาคภูมิใจมาให้ชาว สบพ. และประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศที่มีมาตรฐานสากล สามารถผลิตบุคลากรการบินที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เข้าไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สร้างความเชื่อมั่นทางด้านการบินให้กับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป