อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561  นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ตามเส้นทางเลียบคลองเปรมประชากร ซึ่งระหว่างทางนายกรัฐมนตรี และคณะได้ตรวจเยี่ยมจิตอาสาที่ปฏิบัติงานและชมกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ พบปะประชาชน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม