กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเครือข่าย หารือการดำเนินงานตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค  พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมนางนงนุช ตันติธรรม รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมหารือ “การดำเนินงานตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยขอความร่วมมือหน่วยงานให้ดำเนินการตลอดปี 2562 และให้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย หากผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจโดยวิธีการเป่าทางลมหายใจได้ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ต่อไป  ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(ศูนย์เอราวัณ)  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  สถาบันนิติเวชวิทยา กองตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13 กรมควบคุมโรค  และโรงพยาบาลรัฐ/เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมประมาณ 60 คน

กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2561 ทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร พบว่าจำนวนผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากผู้ขับขี่ดื่มสุราลดลงจากร้อยละ 43 เหลือร้อยละ 40 ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงเห็นชอบให้มีการดำเนินงานตลอดทั้งปี ต่อไป…..

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค