พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง”..

15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00น.    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คนรักคลอง”…ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 และสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำ และคูคลอง.

 

ในการนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว.

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาคลอง เพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน การพัฒนาลำน้ำลำคลองและคุณภาพชีวิต ของชุมชนริมน้ำทั่วประเทศและมีบัญชาเห็นชอบให้จัดกิจกรรมดังกล่าวในส่วนของกรุงเทพมหานครเดินรณรงค์บริเวณคลองเปรมประชากร ระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตรโดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งประเทศทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 15ธันวาคม2561เวลา07.00-08.00น. โดยสวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา.   ณ คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร