กรมเจรจาฯ เผยผลสำเร็จการจัดทัพผู้ประกอบการนมไทยบุกตลาดจีนด้วย FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประสบผลสำเร็จจากการนำคณะผู้ประกอบการนม และผลิตภัณฑ์นมของไทย เยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ       “จัดทัพโคนมไทยบุกตลาดจีนด้วย FTA” ทำให้ผู้ประกอบการไทยเห็นว่าตลาดจีนสามารถรองรับสินค้านม และผลิตภัณฑ์นมของไทยได้อีกมาก แต่ต้องเน้นสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลสำเร็จของโครงการ “จัดทัพ   โคนมไทยบุกตลาดจีนด้วย FTA” ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจับมือพันธมิตร เช่น กรมปศุสัตว์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย เป็นต้น นำผู้ประกอบการนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยที่มีความพร้อมส่งออกเยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแสวงประโยชน์จากความตกลง FTA อาเซียน-จีนที่จีนได้ลดภาษีศุลกากรสินค้านมนำเข้าจากไทยเหลือร้อยละ 0 แล้ว โดยกรมฯ ได้นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน World Café Expo Shanghai 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้ากาแฟ ชา และนมจากผู้ประกอบการกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

นางอรมน เสริมว่า ผู้ประกอบการนมของไทยที่เข้าร่วมโครงการนี้ ยังได้พบหารือกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งชั้นนำของจีน เช่น Super Brand Mall ที่กำลังมีแผนขยายธุรกิจเพื่อตอบรับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน และ    เหอหม่า ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ โดยใช้แนวคิด New retails ที่ใช้ Big Data และ AI เข้ามาบริหารจัดการสินค้าและร้านค้า รวมไปถึงการตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเจาะจงมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยเห็นโอกาสในการนำสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยเข้าไปวางตลาดในประเทศจีน ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจีนมากขึ้น รวมทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการนมและผู้นำเข้าสินค้าประเภทนมและผลิตภัณฑ์นมของจีน โดยมีเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการนมแห่งเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการตลาด รสนิยมผู้บริโภคของจีน โดยเฉพาะรสนิยมของผู้บริโภคในเมืองที่เป็นตลาดศักยภาพอย่างเช่น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กว่างโจว เฉินตู เป็นต้น ถือได้ว่าการดำเนินโครงการ “จัดทัพโคนมไทยบุกตลาดจีนด้วย FTA” ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจผู้ประกอบการนมไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10 ราย เห็นโอกาสในการขยายการส่งออกไปจีน และจากการหารือกับผู้นำเข้าจีนทำให้ได้ทราบว่า นมและผลิตภัณฑ์นมของไทยยังมีโอกาสและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในประเทศจีน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง แต่จะต้องเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพและนวัตกรรม การทำผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบฟังก์ชั่นฟู้ด หรือตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มเด็ก เป็นต้น

ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคนมของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยระหว่างปี 2556 ถึง 2560 มีอัตราเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 7 หรือ 25 ล้านตันต่อปี สำหรับปี 2560 จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์นมรวมทั้งสิ้น 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 11 โดยมีมูลค่านำเข้ารวม 1.6 แสนล้านบาท ตลาดนำเข้าหลักของจีน ได้แก่ นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ดังนั้นการที่จีนลดภาษีศุลกากรนมและผลิตภัณฑ์ให้ไทยเหลือร้อยละ 0 ภายใต้ความตกลง FTA อาเซียน-จีน จึงเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรและผู้ประกอบการนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย จะได้ขยายส่วนแบ่งในตลาดจีนเพิ่มขึ้น

————————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์