ท่องเที่ยวทั่วไทย โดยพี่หนุ่ม-สุทน… ตามรอยกองทัพพระเจ้าตากสินเมืองระยอง ตอนที่ 2(จบ)

สวัสดียามเช้าเช่นเดิมครับ วันนี้พี่หนุ่ม-สุทนมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังยามเช้าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามรอยกองทัพพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งที่ชาวไทยเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 ปี2310 พี่หนุ่ม-สุทนขอย้อนกลับไปบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเมืองระยอง ครั้งนั้นกองทัพพระยาตากสินหรือพระเจ้าตากสินเดินทัพต่อมาพักบริเวณชุมชนบ้านกะเฉด ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลกะเฉดและมีศาลเจ้าพ่อกะเฉดเป็นศาลเจ้าจีนเล็กๆตั้งอยู่ในชุมชนกะเฉด และกองทัพของพระเจ้าตากสินก็เดินทัพไปหยุดพักชุมชนคงคาจืด ปัจจุบันวัดกองดินอยู่ในเขต อ.แกลง จ.ระยอง วัดนี้มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์โดยกองทัพเรือได้จัดสร้างเป็นค่ายจำลองขึ้นมาภายในค่ายมีพลับพลาที่ประทับพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและติดกับค่ายเป็นต้นศรีมหาโพธิ์อายุประมาณ 250 กว่าปี มีสามต้นเมื่อครั้งนั้นพระเจ้าตากสินพร้อมด้วยเหล่าทหารตั้งจิตอธิฐานแล้วปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ไว้เพื่อให้เก็ดความร่มเย็นและต้องการชัยชนะสงครามด้วย ส่วนภายในวัดกองดินมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนหลังช้างคือพระชัยหลังช้างหรือพระนำชัยหรือพระปิยปกาศิตประดิษฐานด้านหน้าพระอุโบสถวัดกองดินและเป็นพระพุทธรูปที่พระเจ้าตากสินอัญเชิญประดิษฐานบนหลังช้างเมื่อออกศึกสงครามจึงเรียกว่าพระชัยหลังช้างหรือพระนำชัยและมีเรื่องเล่าขานกันว่าพระเจ้าตากสินพบพระพุทธรูปองค์นี้เมื่อครั้งอุปสมบทอยู่ทางหัวเมืองพิษณุโลกและเมื่อลาสิขาแล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูปมากรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นรับราชการเป็นมหาดเล็กและต่อมารับตำแหน่งเจ้าเมืองตาก สมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทรงโปรดฯให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองแพงเพชรแต่ไม่สามารถจะเดินทางไปได้เพราะกองทัพพม่าล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาไว้ พระยาตากสินหรือพระยาวชิรปราการจึงได้รวบรวมผู้คนประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมของกองทัพพม่ามุ่งหน้าทางตะวันออกจุดหมายปลายทางคือเมืองจันทบูรหรือเมืองจันทบุรี พอเกิดสงครามกองทัพของพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้วบุกเข้าตีจนทำให้ชาวไทยเราต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ดังนั้นถ้าท่านมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยว จ.ระยองเดินทางตามรอยประวัติศาสตร์กองทัพพระยาตากสินหรือพระเจ้าตากสินที่เหล่าทหารพร้อมใจกันยกท่านขึ้นเป็นพระเจ้าตากสินเพื่อนำกองทัพกอบกู้เอกราชให้กลับมาเป็นของชาวไทยเราอีกครั้งหนึ่งและวัดกองดินได้จัดสร้างพระพุทธปิยปกาศิตขึ้นมาในปี 2513 ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถมีพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระเครื่องประดิษฐานด้วยเข้าไปกราบไหว้ขอพรได้ แต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยังไม่จบแค่นี้เพราะกองทัพพระเจ้าตากสินจะต้องเดินทัพไปเมืองจันทบูรหรือเมืองจันทบุรี ท่านต้องติดตามเรื่องเล่าต่อในตอนหน้า วันนี้พี่หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์ขอจบลงบริเวณวัดกองดิน อ.แกลง จ.ระยองไว้ก่อนนะครับ และท่านสนใจจะเดินทางตามรอยกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งแต่วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ศาลเจ้าพ่อกะเฉดและวัดกองดินสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ททท.สำนักงานระยอง โทรศัพท์ 03865-5420-1 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.