บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลด การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีภารกิจตามกฎหมายคือการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ.ทุกคน จะได้รับการเยียวยาเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ หรือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต บริษัทกลางฯ จึงมีสาขาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศและสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.ให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ แทน บริษัทประกันภัยทุกบริษัทได้ ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ตามกฎหมาย กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจะได้รับความคุ้มครอง 300,000 บาท / ราย

บริษัทกลางฯ มีนโยบายเพื่อสังคม ในการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีแผนการดำเนินการตลอดทั้งปีและรวมถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 นี้ด้วย เพื่อให้ประชาชนเกิดความความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องเพราะมีปริมาณรถเดินทางบนถนนเป็นจำนวนมาก ประชาชนต่างก็เดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นพาหนะที่มีปริมาณมากที่สุดกว่ารถทุกประเภทและเป็นประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด บริษัทกลางฯ จึงมุ่งเน้นในเรื่องของ การรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ รถทุกประเภท มีวินัยจราจร รวมถึงรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร ต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน คือการสวมหมวกนิรภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

บริษัทกลางฯ จึงได้มีการทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

1.กิจกรรม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน บริษัทกลางฯ จัดทำกิจกรรมเพื่อยานพาหนะปลอดภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 255 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์และตรอ.ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

  1. โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร บริษัทกลางฯ มีนโยบายให้ทุกสาขาไปดำเนินการ เรื่องความปลอดภัย ภายในองค์กร ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยร่วมลงนามความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนเรื่องมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีกฎขององค์กรเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการเดินทาง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 1,412 หน่วยงาน และในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริษัทกลางฯ ได้ขอความร่วมมือให้พนักงานที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว มาลงชื่อ,ทะเบียนรถ,สถานที่ไปและลงชื่อเมื่อเดินทางกลับ รวมทั้งระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนานั้น ต้องแจ้งพฤติกรรมเสี่ยงหรือพบเห็นอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ให้ทาง Call Center เพื่อลงบันทึกทุกครั้งทั้งไปและกลับ เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขององค์กร

3.กิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่ม ผ้าเย็น ยาหม่อง ยาดม พิมเสนน้ำ สื่อประชาสัมพันธ์ แผนที่ทางหลวง ในจุดตรวจ จุดบริการกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อแจกจ่ายรณรงค์ให้กับผู้ขับขี่

4.การช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุ บริษัทกลางฯ จะดำเนินการจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งการเกิดอุบัติทางถนนและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทกลางฯ จะไปดำเนินการจ่ายค่าปลงศพให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิตทันทีภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิดเพื่อการเยียวยาบรรเทาทุกข์เบื้องต้นอย่างเร่งด่วนรวมถึงกรณี ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่สถานพยาบาลโดยประสานงานรับรองสิทธิผู้ป่วยจากรถตลอด 24 ชั่วโมง

 

อุบัติเหตุจากรถ มีความคุ้มครองตามกฎหมาย ติดต่อบริษัทกลางฯ ได้ที่ CALL CENTER 1791 หรือที่สายด่วนนิรภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

“บริษัทกลางฯ ให้ทุกเส้นทาง ปลอดภัยกว่าที่คุณคิด”