กปน. เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่องทางออนไลน์

การประปานครหลวง (กปน.) อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปา สำหรับทะเบียนผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/

นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้ ณ สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และเคาน์เตอร์รับชำระเงิน กปน. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยเตรียมหลักฐาน คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง