สร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านหัตถศิลป์

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการประชุม สมาชิก Craft Network and Value Chain 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ SACICT จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ซึ่งเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ด้านหัตถศิลป์ซึ่งกันและกัน พร้อมมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณค่าผลิตภัณฑ์ การจดสิทธิบัตร และการส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์และรองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด Today Life’s Craft โดยกิจกรรมได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 รายด้วยบรรยากาศอบอุ่น