สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2561 World Soil Day 2018 ในหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution

วันที่ 12  ธันวาคม 2561  สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2561 World  Soil  Day 2018 ในหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” โดยมี ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ  ในการน้อมนำศาสตร์ พระราชาสู่ความยั่งยืน กิจกรรมในงานเริ่มจากการสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันดินโลก ,การสาธิตการไถกลบตอซังการหว่านพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) และฝึกอบรมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “ดินโลก” ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร ,นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ,หัวหน้าส่วนราชการ,หมอดินอาสา,กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานฯโดยพร้อมเพียงกัน  จำนวน 1,000 ราย ณ  สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย