รฟม. ร่วมสนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน 400 ใบ ในกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยทางถนน (Road Safety for Kids) ณ โรงเรียนวัดเทพลีลา

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในฐานะรองผู้อำนวยการโครงการ ส่วนที่ 2  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  พร้อมด้วย นายปราชญ์ เธียรเชาวน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก ร่วมสนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน 400 ใบ ให้แก่สำนักงานเขตบางกะปิ  โดยมี นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในกิจกรรม “การอบรมหลักสูตรหนูน้อยปลอดภัยทางถนน (Road Safety for Kids)” ณ โรงเรียนวัดเทพลีลา สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รฟม. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล ใส่ใจ และปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัย ให้กับเยาวชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง