นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวบึงกาฬ เพื่อมอบนโยบาย รับฟังความเป็นอยู่และปัญหาของประชาชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30น.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวบึงกาฬ เพื่อมอบนโยบาย รับฟังความเป็นอยู่และปัญหาของประชาชน ณ สวนสาธารณะหนองบึงกาฬและบึงสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ  ในการนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานส่วนต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

โดย ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬที่มาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่งานจากภาคส่วนต่างๆ นายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อคิดให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มุ่งเน้นการดำเนินการตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน จากนั้นได้เดินเยี่ยมชม ผลงานการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดบึงกาฬ

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมชลประทานได้จัดแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนภายในโครงการชลประทานบึงกาฬ  โครงการถนนภายในบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำห้วยคาด และการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากยางพารา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการทำถนนลูกรังผสมยางพารา จากสำนักงานวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน