ทชส. เร่งจัดหารถปั้นจั่นเคลื่อนที่ Mobile Habour Crane เพิ่มศักยภาพการให้บริการ

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า กทท. มีแผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) โดยในระยะเร่งด่วน  จะดำเนินการจัดหารถปั้นจั่นเคลื่อนที่ Mobile Habour Crane ที่มีขนาดเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการท่าเทียบเรือแนวดิ่ง รองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยัง มณฑลยูนนานประเทศจีน คาดว่าจะเริ่มใช้งานรถปั้นจั่น Mobile Habour Crane ในราวต้นปี 2564

ในการนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ได้ตรวจเยี่ยม ทชส. เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และรับทราบโครงการพัฒนาศักยภาพของ ทชส. 3 โครงการ ได้แก่  การสร้างช่องทางระบายน้ำ (Floodway) เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียภายในแอ่งจอดเรือ การเพิ่มพื้นที่ท่าเทียบเรือให้สามารถจอดเรือได้พร้อมกัน 10 ลำ และการจัดหารถปั้นจั่นเคลื่อนที่ Mobile Habour Crane โดยโครงการจัดหารถปั้นจั่น Mobile Habour Crane นั้น รชค. ได้สั่งการให้ ทชส. ดำเนินการอย่างเร่งด่วน   เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการเรือบรรทุกตู้สินค้า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางน้ำ   ในลุ่มน้ำโขงด้วยเรือขนส่งตู้สินค้า

ปัจจุบัน ทชส. ได้ใช้รถปั้นจั่นจากบริษัทเอกชน เพื่อช่วยยกขนตู้สินค้าในการให้บริการที่ ทชส. ซึ่งมีปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หาก กทท. ได้ติดตั้งรถปั้นจั่นเคลื่อนที่แบบ Mobile Harbour Crane จะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริการได้เป็นอย่างดี และลดต้นทุนของผู้ประกอบการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้มาใช้บริการขนส่งตู้สินค้าผ่านระบบตู้สินค้ามากขึ้นเนื่องจากเป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่ทันสมัย อีกทั้งห้องคนขับอยู่   บนที่สูงจะทำให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ชัดเจน ทำให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการทำงาน  ไม่ต้องใช้พนักงานบอกทิศทางบนพื้นราบ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ทั้ง ความปลอดภัย ความรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการทำงาน อันจะเป็นการยกระดับประตูการค้าระหว่าง     ประเทศไทยกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการเดินเรือพาณิชย์  ในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

————————————————-