ออฟฟิศซินโดรม “นวดไทย” ช่วยได้

โรคออฟฟิศซินโดรม มักเป็นมากในกลุ่มวัยทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นเวลานาน จึงมีอาการที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง มักจะแสดงอาการ เช่น ปวดบ่า ปวดต้นคอร้าวขึ้นศีรษะและกระบอกตา ทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ ชาปลายมือปลายเท้า ปวดตึงบริเวณหัวไหล่ อาจมีอาการหายใจไม่อิ่มหรือรู้สึกหายใจไม่เต็มปอด ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมักเรียกเรียกอาการเหล่านี้ว่า “โรคลมปลายปัตฆาต” ซึ่งเป็นโรคลมชนิดหนึ่งที่ทำให้เลือดลมไหลเวียนได้ไม่สะดวกทำให้เกิดอาการปวดตึง แข็งเป็นก้อนเป็นลำตามแนวมัดกล้ามเนื้อ

การรักษาหรือบรรเทาอาการ มีงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยชี้ชัดว่า “การนวด” ร่วมกับ “การประคบสมุนไพร” บริเวณ  คอ บ่า ไหล่ จะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก ช่วยขจัดของเสียที่คั่งค้างอยู่ตามกล้ามเนื้อ ซึ่งจะสามารถบรรเทาอาการปวดตึงตามกล้ามเนื้อ เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลาย หลังจากนวดเสร็จจะประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร จึงเป็นการเสริมประสิทธิภาพของการนวด ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นและลดอาการระบม การเกิดจ้ำเลือดหลังจากการนวด

นอกจากการนวดดังกล่าวแล้ว การบริหารร่างกายยืดเหยียดด้วยท่าฤๅษีดัดตน 2 ท่า ที่ช่วยป้องกันอาการปวดบ่า และต้นคอ ได้แก่ 1.ท่าชูหัตถ์วาดแขน ช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อบริเวณหัวไหล่ทำงานได้ดี เป็นการบริหารกล้ามเนื้อไหล่ อก ท้อง  ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่ศีรษะและแขน 2.ท่าแก้เกียจ (ท่าเจ็บศีรษะและตามัว และท่าแก้เกียจ) เป็นท่าที่ใช้กันบ่อยในการบิดขี้เกียจ ช่วยการยืดบริหารกล้ามเนื้อส่วนแขน ดังนั้นหากมีอาการออฟฟิศซินโดรม หรือ ใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ บ่อยๆ ลองทำท่ากายบริหารฤาษีดัดตนสามารถสืบค้นและฝึกปฏิบัติตามได้ที่เว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก https://www.dtam.moph.go.th/ หรือท่านต้องการเข้ารับการรักษาด้วยการนวดไทย สามารถสอบถามได้ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ