รมว.สธ.และคณะ ลงพื้นที่ รพ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

วันที่ 12 ธค.61 นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.หนองคาย ,นพ.วัฒนา พารีศรี.และคณะ ให้การต้อนรับท่านรมว.สธ.และท่านปลัดกระทรวงฯ ซึ่งร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรี เยี่ยมพื้นที่จ.บึงกาฬ-จ.หนองคาย และนำเยี่ยมชม รพ.รัตนวาปี จ.หนองคาย