กรมทางหลวง บริการลานกางเต็นท์อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ บริการห้องน้ำ น้ำดื่ม ส่งเสริมท่องเที่ยว

นายสิทธาฤทธิ์  ปรีดานนท์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  1  กรมทางหลวงเปิดเผยว่า  ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ซึ่งประชาชนที่ต้องการจะมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนรับลมหนาวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง  ดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก  กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  1  จึงจัดให้มีบริการลานกางเต็นท์และลานจอดรถสำหรับประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  สำหรับบริการลานกางเต็นท์และที่จอดรถจะอยู่ในพื้นที่ของหมวดทางหลวงจอมทอง  ประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนหรือแวะพักบริเวณดอยอินทนนท์สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งหมวดทางหลวงจอมทองจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการแก่ประชาชนตลอด  24  ชั่วโมง  เช่น  น้ำดื่ม  ห้องน้ำ  ข้อมูลทางหลวง  เป็นต้น

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  1  ยังเปิดเผยต่อไปอีกว่า  นอกจากการบริการที่พักดังกล่าวแล้ว     ยังได้ทำการปรับปรุงเส้นทางให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม  มีการดูแลไฟฟ้าแสงสว่างและการจราจรตลอดจนตัดแต่งกิ่งไม้  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว  อย่างไรก็ตาม  กรมทางหลวงขอความร่วมมือโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง  ปฏิบัติตามป้ายเตือน  ป้ายแนะนำ  อย่างเคร่งครัด

หมวดทางหลวงจอมทอง  ตั้งอยู่ที่  กม.30+850  (ด้านซ้ายทาง)  ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  (ตรงข้ามอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)  และหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่หมวดทางหลวงจอมทอง  โทร  0  5328  6733  หรือ  สายด่วนกรมทางหลวง  1586  (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด  24  ชั่วโมง)