นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวการจัดงานไก่งวงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

12/12/61 – นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานไก่งวงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ซึ่งงานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ธ.ค.2561 เพื่อสนองนโยบายตลาดนำการผลิตของรัฐบาล