“บิ๊กอู๋”บุกเชียงคาน ลุยฝึกอาชีพ รุกโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ กลุ่มบ้านปากห้วย – ปากคาน ต.บ้านผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย และกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 “หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ปี 2561 – 2562” ณ พิพิธภัณฑ์ไทดำ บ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบร่วมให้การต้อนรับ ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ด ต.จอมศรี จำนวน 10 คน กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ ต.นาซ่าว จำนวน 20 คน กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านบุฮม ซึ่งเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 5 คน โดยเป็นงานตัดเย็บเสื้อผ้า เสื้อ กางเกง ผ้ากันเปื้อน และของชำร่วยจากผ้าพื้นเมือง มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 35,000 – 40,000 กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีจำนวน 16 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย – ปากคาน ซึ่งทำกล้วยแบรกแตก ต.บ้านผือ จำนวน 20 คน ผู้เข้ารับการฝึกต่อผ้าและงานควิลท์ ต.เขาแก้ว จำนวน 20 คน ชาวบ้านนาป่าหนาดซึ่งเป็นผู้ประกันตนจำนวน 150 คน และตัวแทน 1 ตำบลประกันสังคมถ้วนหน้า หมู่ 7 และหมู่ 14 จำนวน 1 คน สำหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ปี 2561 – 2562 ของตำบลนาซ่าว หมู่7 บ้านศรีโพนแท่น อ.เชียงคาน จ.เลย มีผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 จำนวน 322 คน มาตรา 40 จำนวน 208 คน และหมู่ 14 ต.นาซ่าว มีผู้ประกันตนมาตรา33 และ39 จำนวน 165 คน และมาตรา 40 จำนวน 190 คน

รมว.แรงงาน และคณะ ยังได้ชมการสาธิตการตัดผมของผู้เข้ารับการฝึก มอบเงินสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายสุระชัย  พุทธวงษ์ อายุ  38 ปี ประสบอันตรายขณะเดินทางไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าที่อำเภอนาด้วง เลือดคั่งในเยื่อหุ้มหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจฉีกขาด ภาวะปอดติดเชื้อ และหายใจล้มเหลว ปัจจุบันแขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง โดยแพทย์ได้ให้อาหารเหลวทางสายยาง เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถรับรู้ และสื่อความหมายกับคนอื่นได้ แพทย์ประเมินสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 100 ของร่างกาย ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี  30,250 บาท ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเลย 166,039 บาท รวมค่ารักษาพยาบาลจำนวน 196,289 บาท 2) นายกิตติศักดิ์ เมืองจันทร์อายุ  29 ปี ถูกสายไฟฟ้าแรงสูงซ็อต ขณะมุงหลังคา ทำให้เอ็นข้อมือขวาขาด ต้องตัดขาข้างขวาระดับใต้เข่า ปัจจุบัน  ใส่ขาเทียมข้างขวา มือข้างขวาขยับได้เฉพาะนิ้วหัวแม่มือ อีก 4 นิ้ว ไม่สามารถขยับได้ เนื่องจากเอ็นขาด แพทย์ประเมินสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 67 ของร่างกาย ได้รับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล รอโรงพยาบาลเรียกเก็บ (เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี) เงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 6,240 บาท  จำนวน 7 เดือน เป็นเงินจำนวน 43,680 บาท เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ  จำนวน 1,664 บาท เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพเดือนละ 7,280 บาท และ 3) นางสมภาส   ศรีวงษ์ราช อายุ  52 ปี ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงช็อต ขณะปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ มีแผลไหม้ตามร่างกาย ความรุนแรงระดับ 4 ร้อยละ 40 ของพื้นที่ผิวของร่างกาย ถูกตัดแขนทั้งสองข้างได้รับสิทธิ ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้ 1 ปี จำนวนเงิน 71,136 บาท และเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ เดือนละ 6,916 บาท รมว.แรงงาน ยังได้มอบเครื่องมือตัดผมให้แก่ตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาช่างตัดผม จำนวน 20 นาย

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเลย มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 303,994 คน เป็นผู้มีงานทำ 303,051 คน ผู้ว่างงาน 410 คน ผู้รอฤดูกาล 533 คน มีแรงงานนอกระบบ 251,917 คน เป็นแรงงานนอกภาคเกษตร 106,914 คน เป็นแรงงานในภาคเกษตร 196,137 คน มีแรงงานต่างด้าว 613 คน มีสถานประกอบการ 1,705 แห่ง มีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 22,368 คน มาตรา 40 จำนวน 25,675 คน