แล้วเสร็จตามเป้าหมายกับการจัดเก็บวัชพืชในคลองบางบัวทอง จ.นนทบุรี

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่มีปริมาณวัชพืชหนาแน่นตลอดความกว้างคลองบางบัวทองอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 นายบรรพต สุธรรมพันธ์ุ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลเมืองบางบัวทอง ดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำอันส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

โดยเริ่มปฏิบัติการกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนแล้วเสร็จในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 สามารถจัดเก็บวัชพืชไปได้ประมาณ 900 ตัน ทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองบางบัวทองตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารทั้งในระดับกรม กระทรวงและรัฐบาล