ป.ป.ส. มอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด สนับสนุนศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด วัดสะพานพระโขนง เขตคลองเตย ภายใต้โครงการ “ป.ป.ส. ร่วมด้วยช่วยกัน ต้านภัยโควิด-19”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มของสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 6,000 ขวด ให้แก่ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด วัดสะพานพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่เข้ามารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายวิชัยฯ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ระลอกที่ 3 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยสูงขึ้น โดยขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. เห็นว่า สิ่งที่จะทำได้เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้สถานการณ์ดีขึ้น คือ ทำตามคำแนะนำและปฏิบัติตามหลักสาธารณสุข ข้อจำกัด หรือข้อปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและรัฐบาล

ซึ่งการปฏิบัติงานได้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน/ทำกิจกรรม เช่น การจัดประชุมในห้องครั้งละไม่เกิน 20 คน ใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ที่เหลือใช้ระบบ Conference (ทางไกล) หรือให้จัดตามความจำเป็นเท่านั้น และหากต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้น ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยให้ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ไม่ไปในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เพื่อจะได้ไม่เกิดการรับเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งหากทุกคนดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด จะทำให้ไม่เกิดการแพร่กระจาย หรือการรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน เป็นการช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ดังนั้น ประชาชนทุกคนจึงต้องดูแลตัวเองปฏิบัติตนตามที่สาธารณสุข หรือหน่วยงานราชการกำหนด และหากไม่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน ก็ควรงด หรือออกให้น้อยที่สุด ตลอดจนรับฟังข่าวสารของทางราชการและรัฐบาลจะดีที่สุด”

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำดื่ม ป.ป.ส. ภายใต้โครงการ “ป.ป.ส. ร่วมด้วยช่วยกัน ต้านภัยโควิด-19” ให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด และโรงพยาบาลตามที่เพจดัง “หมอแล็ปแพนด้า” และ “DRAMA ADDICT“ ได้มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือ ซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรช่วยกัน เพราะเป็นสิ่งที่ควรจะช่วย เพื่อให้ประชาชน สังคมผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสในขณะนี้ ไปให้ได้

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. จะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการต้านภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) นี้”