ยอดจองวัคซีน โควิด 19 จ.นนทบุรี วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

👥 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดแดง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน)

⬇️ ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน 4 ช่องทาง
1) เพิ่มเพื่อนไลน์ “หมอพร้อม”
2) สายด่วนรับจองวัคซีนโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี
3) จองด้วยตนเองผ่านทาง QR Code (ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64 เริ่มฉีด 7 มิ.ย. 64) คลิก
https://forms.gle/vPwsFTLSDsHVJVFN9
4) จองผ่าน รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403

***กรุณาตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง สำหรับรับแจ้งนัดฉีดวัคซีนผ่านทางโทรศัพท์ หรือข้อความ SMS ต่อไป ****