ครูพี่โอ๊ะ อัดคลิปสื่อสารความห่วงใยถึงชาว กศน.ร่ายคาถาเรียนรู้ตลอดชีวิตพาพ้นภัยโควิด-19

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สื่อสารกับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ผ่านเพจ Facebook ศธ 360 องศา และ เพจ ETV Channel ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพของพี่น้อง กศน. ภายหลังได้รับรายงานจาก ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. จำนวย 17 ราย จาก 9 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น.) ความว่า

“สวัสดีพี่น้อง กศน.ทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆ และขอสื่อสารไปยังผู้เรียน กศน.ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ครูโอ๊ะ ชื่อที่ทุกท่านตั้งให้ ขอส่งความห่วงใยแรกและความปรารถนาดีไปยังผู้ที่มีภาวะอยู่ในระหว่างการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19

ท่านใดที่อยู่ในระหว่างติดเชื้อ ให้ติดต่อมาที่ กศน. และส่งเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่รัฐมนตรีจะโทรติดต่อไปให้กำลังใจด้วยตัวเอง ท่านที่มีความเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ และผู้ที่ติดเชื้อสะสมอยู่ ก็ขอให้ดูแลร่างกายตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการ อยู่ในการรักษาแบบใดขอให้เข้มงวดในการรับการรักษา ส่วนทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะที่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง หรือมีความเสี่ยงต่ำ มาตรการที่จะต้องระมัดระวังนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้รักษากติกาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิด ในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรทางการศึกษาเอง การแสวงหาความรู้ที่จะทำให้ตนเองปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ

นอกจากนี้เราจะต้องระมัดระวังในการสื่อสารในเรื่องที่ไม่สมควรแชร์ ด้วยฐานะที่ท่านเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา เรามีหน้าที่ในการจัดการศึกษา การได้รับข้อมูลจากท่านนั้น จะเป็นข้อมูลผู้ที่ได้รับจะให้การเชื่อถือ และไว้วางใจ สำหรับผู้ติดเชื้อที่อยู่ในภาวะเสี่ยงก็ต้องทำจิตใจให้สดใส ออกกำลังกายและดูแลรักษาตัวเอง หมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม คนที่อยู่แวดล้อมก็ต้องระมัดระวัง อย่าท้อใจ ขอให้ทุกคนมีสติ เพราะสติจะทำให้เราผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยดี และเราก็จะสามารถแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่เราเจอ ผู้ที่เป็นผู้บริหารทุกคนช่วยกันให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาของเราทุกคน เพราะกำลังใจที่เราให้กัน จะเป็นสิ่งที่จะเติมให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจ มีแรง พละกำลังที่จะสู้ต่อ ส่วนบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเราต้องช่วยกันนะคะ ภาระงานของเรา คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ซึ่งตัวเองก็ต้องเรียนรู้ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ทำให้ผู้เรียน กศน. ขาดช่วงในการศึกษาเรียนรู้ ภารกิจในการจัดการศึกษาของพวกเรา คือต้องทำให้คนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ต้องหมั่นใส่ใจ ตั้งใจพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี ในส่วนของเจ้านายผู้บังคับบัญชาก็ให้ใช้หลักพรหมวิหาร 4 และต้องหมั่นสื่อสัมพันธ์กับผู้เรียน ไม่ให้เขาอยู่ในภาวะที่รู้สึกถูกทอดทิ้ง จัดสรรทรัพยากร จัดสรรความรู้ที่จะทำให้ทุกคนมีความรู้ เพื่อที่จะนำความรู้ไปต่อยอด เสริมทักษะ หาช่างทางการสื่อสารไปที่ผู้เรียน อาจจะเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์และที่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ให้เขาได้ Re-Skill หรือ Up-Skill ในวิชาต่างๆ หรือทักษะชีวิตต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว้าเหว่

ขอส่งกำลังใจดวงใหญ่ๆ ไปยังพี่น้อง กศน.จังหวัดตรัง จันทบุรี เชียงใหม่ สิงห์บุรี ขอนแก่น  สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี และส่วนกลาง ที่มีผู้ติดเชื้อ แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อยากให้ทุกคนรู้ว่าครูโอ๊ะ ห่วงใยทุกคน และจะไม่ทอดทิ้ง เราจะจับมือ และก็รักกันตลอดไป ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ใครที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงก็ขอให้รักษาให้แข็งแรงอยู่เสมอ ส่วนคนที่ยังไม่ได้เป็นโควิด-19 ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากเป็น ก็ขอให้ทุกคนตลอดจนครอบครัวแคล้วคลาดจากโควิด-19 มีความสุขในชีวิต อย่าลืมทำจิตใจให้แจ่มใสนะคะ ขอส่งกำลังใจให้ทุกคน สวัสดีค่ะ”