รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

พลตำรวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ในโครงการประกันสังคมมอบสุข       เพื่อติดตามคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

                  พลตำรวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาส    ลงพื้นที่ในจังหวัดมุขดาหาร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมภารกิจประกันสังคม ในด้านการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม    ในโครงการประกันสังคมมอบสุข และติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ชื่อ นายนิรุตต์    ศรีราม ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งทุพพลภาพ (ไม่เนื่องจาก     การทำงาน) สาเหตุมาจากมีเลือดคั่งในสมอง ทำให้เป็นอัมพาตซีกซ้าย เมื่อปี 2542 ซึ่งในปัจจุบัน        คุณนิรุตต์ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพตลอดชีวิต จากสำนักงานประกันสังคม เดือนละ 2,400 บาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันผู้ทุพพลภาพดังกล่าวได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้มาแล้วกว่า 213 เดือน    คิดเป็นเงินที่ได้รับไปแล้ว 511,200 บาท และยังได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ อีกจำนวน 1,555.50 บาท ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในโครงการมอบสุขของสำนักงานประกันสังคม นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพแล้ว กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ยังได้แนะนำและชี้ให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานได้เห็นถึงประโยชน์ของการทำประกันสังคม ซึ่งจะเป็นสิทธิที่คอยช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างผู้ประกันตนเสมอมา หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลรับผิดชอบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนต่อไป

 

………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน