ในภาวะที่สังคมมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19

Featured Video Play Icon

ในภาวะที่สังคมมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า

ทำไมต้องฉีดวัคซีน ?

ควรฉีดไหม?

ฉีดแล้วจะปลอดภัยจริงหรือ ?

มาฟังความเห็นจากคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ และ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล

สุดท้ายการตัดสินใจฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไทยทุกคน

ซึ่งเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศไทยในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ดูใน Youtube ▶️ https://youtu.be/C2OX6BYnd7Y

#Covid19 #วัคซีนโควิด19 #วัคซีน #ศิริราช #siriraj