ฝนหลวงฯ จัดตั้ง 13 หน่วยฯ ทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าปฏิบัติการฝนหลวงร่วมเหล่าทัพ ช่วยเหลือพื้นที่ต้องการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงรายงานแผนและผลการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบก ที่ได้ให้การสนับสนุนอากาศยานและกำลังพลในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยในขณะนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยปฏิบัติการ กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค และยังคงติดตามเงื่อนไขของสภาพอากาศและวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงเป็นประจำทุกวัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ซึ่งหากเงื่อนไขของสภาพอากาศเอื้อต่อการปฏิบัติการแล้ว หน่วยปฏิบัติการ ทั้ง 13 หน่วยฯ ก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงทันทีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยการบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า รวมถึงการยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บด้วย โดยผลจากการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 11 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรของ จ.เชียงราย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กาฬสินธุ์ สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เพชรบุรี สามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน 9 แห่ง

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการติดตามสภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้ พบว่า ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สภาพอากาศ เข้าเงื่อนไขปฏิบัติการฝนหลวง จึงได้วางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 6 หน่วยฯ ดังนี้

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา และพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อ.แม่ใจ จ.พะเยา

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.กาญจนบุรี มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.อุดรธานี มีเป้ายหมายช่วยเหลือพื้นที่พื้นที่การเกษตร จ.อุดรธานี กาฬสินธุ์ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำปาว เขื่อนห้วยหลวง

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.บุรีรัมย์ มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา มีเป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา และบริเวณตอนล่างของ จ.บุรีรัมย์

– หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ. จันทบุรี มีเป้าหมายช่วยเหลือช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี

อย่างไรก็ตาม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงอีก 7 หน่วยฯ ยังคงมีการติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง หากสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมจะช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันที โดยเกษตรกรและพี่น้องประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง

การติดต่อของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทางเพจ Facebook, Instagram, Twitter, Line Official Account หรือโทรศัพท์ 02-109-5100 และสามารถติดตามรับชมรายการ “ใต้ปีกฝนหลวง” ได้ผ่านช่องทาง YouTube ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดบทความภายใต้แนวคิดหัวข้อ “อาชีพในฝันที่ฉันรัก” สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2564ทาง Inbox เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้รับการเผยแพร่ทางเพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่มพับขนาดพกพา พร้อมเกียรติบัตรจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรต่อไป

*************************
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
3 พฤษภาคม 2564