🇹🇭ขอเชิญร่วมส่งคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 79 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

🇹🇭ขอเชิญร่วมส่งคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 79 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
https://forms.gle/jAwosM3DRkGWbvSc9