ไทยร่วมหารือกัมพูชา ลาว เมียนมา จัดทำแผนพิสูจน์สัญชาติ

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทางการไทยได้หารือร่วมกับทางการกัมพูชา ลาว เมียนมา ในการจัดทำแผนพิสูจน์สัญชาติแรงงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยจะนัดหมายให้แรงงานฯ ไปพิสูจน์สัญชาติที่ศูนย์ใกล้บ้าน และจะมีการปรับย้ายศูนย์ฯ ไปยังพื้นที่ที่มีแรงงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะจัดเป็นทีมโมบายลงไปยังพื้นที่ สำหรับแรงงานที่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งบัตรหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 และได้ลงทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน สามารถมาพิสูจน์สัญชาติได้ โดยแรงงานจะต้องนำเอกสารรับรองการลงทะเบียน Online หรือเอกสารการลงทะเบียนผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่มาแสดงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีแรงงานคงเหลือที่ต้องไปพิสูจน์สัญชาติ จำนวนทั้งสิ้น 179,227 คน เป็นกัมพูชา 129,894 คน ลาว 21,139 คน เมียนมา 28,194 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน