ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบถุงยังชีพจากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้ติดเชื้อเป็นขวัญและกำลังใจหลังออกจากศูนย์พักฟื้นไปใช้ชีวิตตามปกติ

วันที่ 3 พฤษภาคม 64 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์พักฟื้น hospitel ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพจากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์พักฟื้น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบถุงยังชีพจากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 500 ชุด และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 50 ชุด สำหรับมอบให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ารับการพักฟื้น ณ ศูนย์พักฟื้น hospitel ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พักฟื้นนำไปไว้ใช้หลังจากหลังออกจากศูนย์พักฟื้นไปใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งปัจจุบันนี้ มีผู้เข้าพักฟื้น จำนวน 35 ราย รักษาหายตามกำหนดของสาธารณสุข จำนวน 5 ราย

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร กล่าวว่า ทางคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องการส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด 19 จึงได้ร่วมกันจัดถุงยังชีพนี้ขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 500 ชุด เพื่อส่งมอบเป็นขวัญและกำลังใจหลังออกจากศูนย์พักฟื้น ไปใช้ชีวิตตามปกติ จะได้มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป โดยคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่วงใยประชาชน ตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิดรอบแรก ได้จัดทำโรงครัวแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือยามตกทุกข์ได้ยาก และเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนที่ประสบภัยโควิด 19 ด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya