กฟน. ร่วมงานแถลงข่าวแข่งขันปีนต้นไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมอบรมตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรืออากาศตรี สำเริง เชี่ยวชูกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันปีนต้นไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมอบรมตัดแต่งต้นไม้ในแนวสายไฟด้วยมาตรฐานสากลโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีผู้แทนกลุ่ม Big Trees เครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมรุกขกรรมไทย กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการเติบโตของต้นไม้และกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ กระทบกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชน ขณะเดียวกันยังเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้ให้เติบโต สร้างคุณภาพอากาศ และภูมิทัศน์ที่สวยงามตามแนวถนน จึงร่วมมือกับกลุ่ม Big Trees เครือข่ายต้นไม้ในเมือง และภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันปีนต้นไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ยกระดับความรู้และทักษะการดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองของตนเอง และเผยแพร่ให้กับผู้ปฏิบัติอื่นต่อไป การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี โดยผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันการปีนต้นไม้นานาชาติในต่างประเทศต่อไป

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก กฟน. กฟผ. และ กทม. ยังเข้าร่วมอบรมการตัดแต่งต้นไม้ในแนวสายไฟฟ้าด้วยมาตรฐานสากล โดยวิทยากรจากต่างประเทศที่มีใบอนุญาตการทำงานและอบรมด้านการตัดแต่งต้นไม้ในแนวสายไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะและเทคนิคการตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ พร้อมทั้งสามารถลดปัญหาไฟฟ้าดับจากต้นไม้แตะสายไฟฟ้า ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อีกด้วย

///////////////////////

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4208
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2481720351855087/
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1072480281955852289?s=21
▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=31947