ประกาศ 📢 : ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี

ประกาศ 📢 : ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2558) (ปิดประกาศ 30 วัน) โดยท่านสามารถยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ 👇

https://bit.ly/33cZ5TK

#ร่วมสร้างเมืองแห่งความสุขไปพร้อมกัน #PlanningForHappiness