อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบลานตะวันยิ้มสวนลุมพินี เพื่อส่งความสุขให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) เป็นประธานในพิธี “รับมอบลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้” โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) คณะผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนคนพิการองค์กรคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน เข้าร่วมงาน

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP