เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 เปิดรับบริจาคโลหิต ช่วยเหลือวิกฤติโลหิตขาดแคลน ช่วงโควิด -19

วันที่ 1 พ.ค.64 เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” เปิดรับบริจาคโลหิต จากผู้ที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เนื่องจากปริมาณโลหิตสำรองมีน้อยลงจากภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ทำให้ความต้องการกลุ่มโลหิตที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอย่างมาก ทางศูนย์การค้าและเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเปิดรับบริจาคโลหิตและเปิดรับบริจาคร่างกาย อวัยวะ และดวงตา โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 210 คน ได้โลหิตจำนวน 73,500 ซีซี ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้าฯ ยังคงรักษามาตรการสร้างความมั่นใจจัดกิจกรรมปลอดภัยจาก COVID-19 เพื่อสุขอนามัยของผู้มาบริจาคโลหิต โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Cr : ภาพ/ATVอยุธยา
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา