นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรเปิดงาน “มหกรรมวันดินโลก ตอน คืนชีวิตให้แผ่นดิน แผ่นดินให้ชีวิต”

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ โดยสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี และสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมวันดินโลก ตอน คืนชีวิตให้แผ่นดิน แผ่นดินให้ชีวิต” พร้อมร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้งานด้านพัฒนาที่ดินและสนับสนุนปัจจัยด้านการปรับปรุงบำรุงดิน สารเร่งซุปเปอร์ พด., ปุ๋ยหมักอินทรีย์, น้ำหมักชีวภาพ และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี