พม. จับมือภาคีเครือข่าย รับมอบลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เพื่อส่งความสุขให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ 11 ธ.ค. 61 เวลา 15.00 น. ที่ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี ”รับมอบลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้” พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนคนพิการองค์กร  คนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมงาน

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและมีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 360 ไร่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ อาทิ การออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และการเล่นดนตรีในสวนสาธารณะ รวมทั้งเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมีกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ร่วมกับภาคเอกชนและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในสวนลุมพินีมาโดยตลอด เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะต้นแบบและโครงการนำร่องให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมคนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สำหรับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมภายในสวนลุมพินี ประกอบด้วย  การปรับปรุงลานตะวันยิ้ม ศูนย์ผู้สูงอายุ ทางลาดห้องน้ำสำหรับคนพิการ ทั้ง 9 หลัง ราวจับ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ บริการข้อมูลข่าวสาร และทางเดินเท้าเชื่อมโยงการเดินทางจากป้ายหยุดรถประจำทาง สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT จากประตูทางเข้าหลัก 3 ด้าน ไปยังลานตะวันยิ้ม โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการออกแบบให้มีความถูกต้องตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน หรือ Universal Design และได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจากกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าของสถานที่

 

พลเอก อนันตพร กล่าวต่ออีกว่า กลุ่มเซ็นทรัล ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของสวนสาธารณะแห่งนี้ โดยเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลได้เปิดตัวโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ภายใต้ชื่อ “โครงการเซ็นทรัล ทำ” ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสนับสนุนงบประมาณ 5.8 ล้านบาท ในการปรับปรุง “ลานตะวันยิ้ม” ภายในสวนลุมพินี ให้กลายเป็นลานกิจกรรมที่ตอบรับการใช้งานและกิจกรรมต่างๆ ของคนทุกเพศวัย อาทิ การรำไทเก็ก การเล่านิทาน การเล่นเครื่องเล่นของเด็กๆ และการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ พร้อมพื้นที่รองรับสำหรับผู้พิการ จึงถือเป็นจุดนัดพบของเหล่าคนรักสุขภาพและครอบครัวอย่างแท้จริง

“ในโอกาสนี้ ตนขอขอบคุณ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรคนพิการ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นพลังสำคัญในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ตนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง    จะร่วมกันดูแลบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อีกทั้งจะได้ขยายผลไปยังสวนสาธารณะแห่งอื่นต่อไป เพื่อสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

 

######################################