บางจากฯ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์เจลให้กรมแพทย์ทหารเรือ

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบแอลกอออล์เจลล้างมืออนามัยมิโดริ ผลิตภัณฑ์ของ บางจากฯ ให้แก่กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี
พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

———————————————————————————————————–

30 เมษายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร. 0 2335 4658 0 2335 4823

Email: kulkanya@bangchak.co.th; thana_m@bangchak.co.th