มาตรการรับมือปัญหาอุทกภัย โดย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Featured Video Play Icon

มาตรการรับมือปัญหาอุทกภัย โดย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายในด้านทรัพย์สิน ทั้งบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพโดยมีพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากมากกว่า 50 จังหวัด นับได้ว่าทุกปีมีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยมากกว่าครึ่งประเทศ และสร้างความเดือดร้อนแก่คนไทยนับล้านคน กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมวางมาตรการรับมือปัญหาอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความเดือดร้อนของประชาชน