ปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บาทและประกันภัย 10 บาท+(japanese pinata)

(gift) ปีใหม่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจ ด้วยประกันภัย 7 บาท และประกันภัย 10 บาท+

(sedan) ขับรถดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร เมาไม่ขับ รัดเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบสภาพรถและทำประกันภัยก่อนเดินทางด้วยนะครับ

(hands forming heart) ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากสำนักงาน คปภ. (thumbs up)

เงื่อนไขการรับสิทธิ : https://drive.google.com/file/d/1-ul95X9wxg1-hvZzLGGFt5Y-2_GSZNY2/view?usp=sharing

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88938

#OICthailand #คปภ.

 

?‍? ช่องทางการติดต่อ

(telephone) 02-515-3995-9

(pink cellphone) สายด่วน คปภ. 1186

(office) สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ

(global) www.oic.or.th

 

“คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ”