“ศปอส.ตร. จับมือกสทช. ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สกัดกั้นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ !!

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์. หักพาล ผบช.สตม.ในฐานะรอง ผอ.ศปอส.ตร. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผกก.สน.ห้วยขวาง พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผกก.1บก.ทท.3 เดินทางเข้าพบนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผอ.สำนักกำกับดูแลกิจการ โทรคมนาคมสำนักงาน กสทช.พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์.กล่าวว่า จากการหารือกับทางเลขาธิการกสทช. พร้อมกับได้รายงานสถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ที่ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับทางสำนักงานปปง.และกสทช. ได้ดำเนินการปราบปรามการจำหน่ายสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรตามตลาดหัวเมืองใหญ่ในแต่ละพื้นที่ แต่ขณะนี้ยังพบว่ายังมีการลักลอบจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดสิทธิบัตรทางออนไลน์จึงได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการดำเนินการในส่วนของความผิดโดยการนำกฎหมายพรบ.ยึดทรัพย์มาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ซึ่งในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความผิดมูลฐานอาญาฟอกเงินทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยที่มีการนำกฎหมายมาบังคับใช้กับผู้กระทำความผิดที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาละเมิดสิทธิบัตร

ขณะเดียวกันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับทางกสทช. ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และระงับการเผยแพร่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำความผิดอื่นๆออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และความผิดอื่นๆ ที่กระทำในเครือข่าย อินเตอร์เน็ต. ให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการตั้งศูนย์ดังกล่าวนั้นจะเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่สถานทูตต่างๆได้รับความสะดวกในการส่งข้อมูลการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์และการละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งทันทีที่เจ้าที่ได้รับข้อมูลก็จะสามารถปิดกั้นสกัดกั้นการละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดสิทธิบัตรได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีมาตรการที่จะดำเนินการในเรื่องของการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรทางออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยศูนย์ดังกล่าวจะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของศูนย์ปราบปรามอาเชียร์กรรมทางเทคโนโลยีสาระสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวจำนวน3 ราย โดยแบ่งเป็นพนักงานสอบสวนเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีมาประจำ โดยจะทำการเปิดศูนย์ดังกล่าวในวันอังคาร ที่ 18 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น.

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการนั้นศูนย์ดังกล่าวจะรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งทันทีที่ทางพนักงานสอบสวนที่ประจำศูนย์ดังกล่าวรับเรื่องราวร้องทุกข์ก็จะทำการประมวลเรื่องราวว่าเข้าข่ายการกระทำผิดกฏหมายหรือไม่จากนั้นก็จะเสนอมาทางกสทช. เพื่อให้เลขากสทช.พิจารณาสั่งการในการปิดกั้นทางออนไลน์ต่อไป ผบช.สตม. กล่าว!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!