AIS ชำระเงินประมูลคลื่น 1800 MHz งวดที่ 3

AIS ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 3 มูลค่า 10,963,755,000 บาท   (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในนาม AWN บริษัทในเครือฯซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ตามประกาศกสทช. เพื่อนำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน และนำไปยกระดับความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้ประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ที่ 4 จากซ้าย) ในฐานะรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)บริษัทในเครือฯ ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz (1725-1740/1820-1835 MHz) และเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล ไลฟ์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ ที่ถือครองคลื่นความถี่ที่ได้รับจาก กสทช.มากที่สุดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมถึง 120 MHz (60MHzx2) พร้อมคณะผู้บริหารเข้าชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย เป็นจำนวน 10,963,755,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. โดยมี พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการ กสทช.(ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน และนำไปยกระดับความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย และพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆอันเป็นการสนับสนุนให้ประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

——-